Over Anders Arbeidsrecht

U weet als geen ander dat ondernemen risico’s met zich mee kan brengen op het gebied van arbeidsrecht. Omdat Anders Arbeidsrecht in een zo vroeg mogelijk stadium met u meedenkt, voorkomt u onnodige rechtszaken en kosten. Geen ingewikkelde juridische uiteenzettingen maar klare taal en een praktische oplossing. Creativiteit en lef onderscheiden ons. Soms is procederen noodzakelijk of onvermijdelijk. Ook dan bent u bij Anders Arbeidsrecht aan het juiste adres. Wij streven naar een duurzame relatie. Goed begrip van uw onderneming en branche, persoonlijke betrokkenheid, duidelijkheid en een kritische houding zijn hiervoor van belang. Vanuit deze invalshoek is Anders Arbeidsrecht in 2012 opgericht.

Anders Arbeidsrecht richt zich voornamelijk op middelgrote en grote bedrijven en organisaties. Daarnaast adviseren wij ondernemingsraden, werknemers (hoger en middenkader), ZZP-ers en freelancers.

Diensten

Anders Arbeidsrecht zit graag voorin het traject. Meedenken en sparren om de door u gewenste richting te geven aan uw personele organisatie. Strategisch koers bepalen om het beste resultaat te halen en kosten te beperken. Wij adviseren, begeleiden, bemiddelen en procederen bij al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken zoals op het gebied van:

Beperkende bedingen

 • Concurrentiebeding
 • Relatiebeding
 • Geheimhoudingsbeding
 • Verbod nevenactiviteiten

Medenzeggenschap

 • Reglementen
 • Adviestrajecten
 • Instemmingstrajecten
 • Procedures Ondernemingskamer

Ontslag

 • Met wederzijds goedvinden
 • Via UWV/de rechter
 • Op staande voet
 • Van een statutair bestuurder
 • Collectief

Overeenkomsten

 • Agentuurovereenkomsten
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Managementovereenkomsten
 • Opdrachtovereenkomsten
 • Personeelsreglementen

Reorganisatie

 • Bedrijfseconomisch
 • Bedrijfsorganisatorisch
 • Fusies en overnames
 • Skill mix

Ziekte en verzuim

 • Advisering
 • Bezwaar- en beroepsprocedures
 • Juridische begeleiding

Tarieven

Bij Anders Arbeidsrecht hoort ook dat wij klanten niet achteraf verrassen met onverwachte kosten.

Dit doen we onder meer door te werken met kostenplafonds en prijsafspraken. Zo weet u van te voren welk bedrag u maximaal verschuldigd bent voor bijvoorbeeld een procedure of een reorganisatie.

Daarnaast werken wij uiteraard ook op basis van uurtje factuurtje.

Bent u toe aan andere afspraken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

Workshops

Mogelijke problemen of conflicten kunt u voorkomen door een goede basiskennis van het arbeidsrecht in uw bedrijf.

Deze kennis kan Anders Arbeidsrecht bij brengen met behulp van workshops op maat.

Deze kunnen bij uw bedrijf worden gehouden of bij ons op kantoor.